ေဒတာအခမဲ့ျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္အတြက္ 'တိုက္ရိုက္ရယူရန္' ကိုနွိပ္ပါ

ေရွ႕လထုတ္မ်ားမွ ယခုလထုတ္အထိ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
အမ်ဳိးေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
application ကုိအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေဒတာပိတ္၍ စာအုပ္မ်ားကုိဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Application ေဒါင္းလုဒ္ရယူျခင္း

ေဒတာအခမဲ့ျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္အတြက္ 'တိုက္ရိုက္ရယူရန္' ကိုနွိပ္ပါ

အေကာင့္တစ္ခုကုိ အမ်ားဆုံးေနရာ ၅ ခုတြင္တစ္ျပုိင္နက္အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။

Copyright © 2018 MPT. All rights reserved.

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။