ေဒတာအခမဲ့ျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္အတြက္ 'APK ဖိုင္အားအခမဲ့ေဒါင္းလုတ္ရယူရန္' ကိုနွိပ္ပါ

၈၀%ေလ်ာ့ေစ်းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ရက္ေန႕ မနက္၉း၀၀နာရီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႕ ည ၁၂း၀၀ထိ ၿဖစ္ပါသည္။
၈၀%ေလ်ာ့ေစ်းသည္ စာအုပ္ငွားရမ္းမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္ကာ အဆိုပါကာလတြင္ စာအုပ္အားလံုးအား ၄၈နာရီအတြက္ ၂၀က်ပ္ၿဖင့္ ငွားရမ္းရရွိႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။
application ကုိအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေဒတာပိတ္၍ စာအုပ္မ်ားကုိဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Application ေဒါင္းလုဒ္ရယူျခင္း

ေဒတာအခမဲ့ျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္အတြက္ 'တိုက္ရိုက္ရယူရန္' ကိုနွိပ္ပါ

အေကာင့္တစ္ခုကုိ အမ်ားဆုံးေနရာ ၅ ခုတြင္တစ္ျပုိင္နက္အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။

Copyright © 2018 MPT. All rights reserved.

ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။